link to facebook link to twitter link to instagram

Detailoverzicht van Wouter Depandelaere

← alle kandidaten

12WouterDepandelaere

foto van Wouter Depandelaere
ondernemend/werkijver/geëngageerd
  • Geboren in 1988
  • Samenwonend met Laurence Van Den Bossche en papa van zoontje Louis
  • Landbouwer in Roborst

 

Ik exploiteer samen met mijn vader het landbouwbedrijf ‘Hof De Pandelaere’ op Machelgem in Roborst, waar we aan akkerbouw en veeteelt doen. Een boeiende maar veeleisende bedrijvigheid! We worden geconfronteerd met steeds strengere regelgeving en eisen inzake milieu, opgelegd door de Vlaamse en Europese overheden, en om hieraan tegemoet te komen moet je over de nodige creativiteit en expertise beschikken. En natuurlijk ook over de nodige gedrevenheid om het te doen. Daarbij komt nog het feit dat landbouwgrond schaarser is dan vroeger. De maatschappelijke vragen waarvoor we staan, zoals een gezond milieu en biodiversiteit, dit combineren met een leefbaar landbouwbeleid waar een plaatsq is voor jonge en innovatieve landbouwers, is een uitdaging die de nodige aandacht vraagt, en hier wil ik mij in Zwalm op richten.

Mijn hobby, namelijk het renoveren van tractoren, sluit nauw aan bij mijn dagelijkse bezigheden en interesses, en brengt me regelmatig over onze landsgrenzen heen, Dit is leerrijk, omdat het je helpt te begrijpen wat bij ons goed is, maar ook wat eventueel beter kan.

Tenslotte Wil ook ook aandacht hebben voor de eigen identiteit van ons dorpenparadijs. Zwalm is een fusie van plattelandsgemeenten met een eigen karakter, waar landbouw nog een rol speelt, en we moeten ervoor zorgen dat we dit behouden, en tegelijkertijd de moderne technologie en innovaties aanwenden om onze gemeente een écht leefbare gemeente te laten blijven, klaar voor de toekomst.

Koedrevestraat 1, 9630 Zwalm (Roborst), wouter_dp@hotmail.com, 0476/57.37.89