link to facebook link to twitter link to instagram

Detailoverzicht van Pascale Adriaens

← alle kandidaten

02PascaleAdriaens

foto van Pascale Adriaens
visie/luisteren/doen
  • Geboren in 1965
  • Gehuwd met Karl Vander Meiren en trotse mama van Chloé, Gaelle en Gauthier.
  • OCMW-voorzitter en schepen van sociale zaken, welzijn en sociale ondernemers

 

Mijn politieke ervaring in Zwalm startte vrij vroeg. Mijn vader Germain, door velen gekend, was destijds OCMW-voorzitter. Ik trad in zijn voetsporen en voer het mandaat, samen met dat van schepen, uit sinds 2012. Vanaf 2000 zetel ik onafgebroken in de gemeenteraad. In 2012 was ik kandidaat voor de Provincieraad, in 2014 voor het Vlaams Parlement. Verder ben ik ook nog lid van het Provinciaal Regio Bestuur van Open VLD. Uiteraard ben ik opnieuw kandidaat op de Open Vld lijst voor deze gemeenteraadsverkiezingen, en ik hoop om de Zwalmse kiezers daarna opnieuw in het beleid te kunnen vertegenwoordigen.

Wat is voor mij het belangrijkst? Heel duidelijk, het dienen van de Zwalmse burgers, het verlenen van hulp aan de zwaksten, en het mee helpen ontwikkelen van een sterk sociaal-economisch Zwalm. Dit komt ten goede aan iedereen!

Rekegemstraat 31, 9630 Zwalm (Munkzwalm), pascale.adriaens@zwalm.be, 0473/61.84.38