link to facebook link to twitter link to instagram

Detailoverzicht van Marina De Vos

← alle kandidaten

16MarinaDe Vos

foto van Marina De Vos
doordacht/bewustmakend/participerend
  • Geboren in 1963
  • Gehuwd met Steve Boeteman en trotse moeder van dochter Tanaki
  • Opgegroeid in Gent, maar steeds verbonden gebleven met Zwalm

 

Ik oefende gedurende méér dan 35 jaar een zelfstandig beroep uit. Eerst zeven jaar als zelfstandig kapster, vervolgens als uitbaatster van de superette en de snackbar van mijn ouders in Gent, na het overlijden van mijn vader, Etiënne De Vos. In Gent baatte ik tevens studio’s en kamers uit. Vandaag ben ik actief in de zorgsector bij Solidariteit voor het Gezin.

Aangezien mijn moeder Emelda Roman door een slepende ziekte niet meer in staat was voor zichzelf te zorgen, besloot ik mee te verhuizen met haar naar haar geboorteplaats Zwalm. Sinds 2005 ben ik dan ook woonachtig in de Zwalmse deelgemeente Meilegem.

Vanuit mijn beroep heb ik een grote interesse in ouderenzorg en in het ondersteunen en begeleiden van hulpbehoevenden en mensen met beperkingen. Daar wil ik dan ook mijn politiek engagement in Zwalm op richten.