link to facebook link to twitter link to instagram

Detailoverzicht van Johan De Bleecker

← alle kandidaten

01JohanDe Bleecker

foto van Johan De Bleecker
doorzetter/onvermoeibaar/plichtsbewust
  • Geboren in 1963
  • Gehuwd met Inge Celis en trotse vader van twee kinderen en twee kleinkinderen
  • Schepen van openbare werken, patrimonium, gebouwen, nutsvoorzieningen, tewerkstelling en begraafplaatsen sinds 2012

Ik ben actief in de Zwalmse politiek sinds 2006; eerst als OCMW-raadslid, vervolgens als schepen. Tijdens mijn schepenmandaat slaagde ik erin om het domein "openbare werken" volledig te moderniseren en uit te bouwen tot een modern wegenbouwbedrijf. De Zwalmse gebouwen en begraafplaatsen werden in orde gezet, de wegen werden hersteld en onderhouden en problemen van erosie en wateroverlast werden degelijk en constructief aangepakt. Eén van onze mooiste realisaties is zeker en vast het gemeenschapscentrum "De Munk" met de omliggende sportsite. Met het volledige beleid hebben we de voorbije zes jaar, onder leiding van burgemeester Karen De Colfmacker, Zwalm verder uitgebouwd tot een moderne, duurzame gemeente, met aandacht voor diversiteit en toekomstige uitdagingen, dit met respect voor het culturele verenigingsleven, de senioren, de sport, ons erfgoed en onze tradities. Dit beleid willen we in de volgende legislatuur verderzetten, én we willen tevens nieuwe klemtonen leggen en nieuwe projecten opstarten, waarbij we de Zwalmse bevolking zo veel mogelijk willen betrekken. We hebben daartoe een fantastische lijst van kandidaten, die ambitieus de verkiezingen tegemoet gaat.

Mijn grootste troeven zijn mijn doorzettingsvermogen, mijn zin tot ondernemen en mijn 24/24u beschikbaarheid voor de Zwalmenaars. Het is dan ook met grote ambitie dat ik de Open Vld-lijst aanvoer met als doel de verkiezingen te winnen en burgemeester te worden, ten dienste van de volledige Zwalmse bevolking.

Paulatemstraat 75, 9630 Zwalm (Paulatem), johan.debleecker@zwalm.be, 0475/44.36.10