link to facebook link to twitter link to instagram

gewoon doen werkt.

een kaart van Zwalm ontdek open vld zwalm

nieuws

Open Vld Zwalm trapt kiescampagne af met grootschalige bevraging en huisbezoeken

In april en mei trekken de mandatarissen van Open Vld Zwalm van deur tot deur om iedere Zwalmenaar de kans te geven om zijn/haar visie te geven over de toekomst van de gemeente. Parallel met deze huisbezoeken lanceert Open Vld een grootschalige bevraging onder de Zwalmse inwoners.

Sedert 2019 zetelt Open Vld, met negen zetels veruit de grootste partij van Zwalm, in de oppositie. Rancuneus zijn we echter niet. We bouwen door middel van een constructieve oppositievoering mee aan een duurzaam beleid, ten gunste van iedere Zwalmenaar. Het waren, zoals we tot vervelens toe van de meerderheid hoorden, inderdaad geen makkelijke jaren voor Zwalm. Maar net dan verdient Zwalm en meer dan ooit, een eensgezind en slagkrachtig bestuur. Vandaag heerst er echter stilstand in onze mooie gemeente. Met een investeringsgraad van slechts 76,50 euro per inwoner (cijfers uit 2021, tegenover een gemiddelde van 258,31 euro in de vorige legislatuur) geven ook de cijfers ons gelijk. En cijfers liegen niet.

Gedurende de weekends van 22 en 29 april en 6, 13, 20 en 27 mei 2023 gaan het bestuur en de mandatarissen van Open Vld Zwalm met een uitgebreide enquête van deur tot deur in de verschillende Zwalmse dorpen. Dat is meteen het startschot van onze inhoudelijke campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen van 13 oktober 2024. Open Vld Zwalm heeft niet de pretentie om alles wat leeft en elke verzuchting van iedere Zwalmenaar te kennen. Wel willen we de Zwalmse inwoners nu al de kans bieden om met ons mee te denken en het lokale beleid mee vorm te geven. De analyse van de resultaten van deze grootschalige rondvraag zullen ons helpen om de reële noden van de Zwalmenaar in kaart te brengen, waarna wij ons verkiezingsprogramma hierop kunnen afstemmen.

De enquête kan bezorgd worden aan de bestuursleden, aan de mandatarissen of gedeponeerd worden in één van onze blauwe bussen (te vinden op de enquêtes). Ook kan de enquête digitaal worden ingevuld via deze link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeG9TWMOW_kBNBS-3nYMvFF3DjaFyks1jAyjH1o5_oO6FD0VQ/viewform

(Foto: Bert Broos)

foto van Open Vld Zwalm trapt kiescampagne af met grootschalige bevraging en huisbezoeken

After work drink (Open Vld Zwalm).

Op vrijdag 10 mei, a.s., vanaf 16:45 uur (tot 19:00 uur) organiseren de liberale verenigingen van Zwalm (Open Vld Zwalm, Open Vld Dames Zwalm en Jong Vld Zwalm) een heuse after work drink. Het evenement heeft plaats op de parking van café De Kraai aan het station te Zwalm (Munkzwalm). Voor een gezellige babbel onder muzikale klanken na het werk... en leer onze lokale kandidaat Johan De Bleecker beter kennen. Ook vice-eersteminister Alexander De Croo komt langs om een woordje tot jullie te richten. Allen van harte welkom!

foto van After work drink (Open Vld Zwalm). link naar artikel

BBQ Open Vld Zwalm.

Op zondag 16 juni 2019 organiseert Open Vld Zwalm haar jaarlijkse BBQ. Allen van harte welkom vanaf 11:30 tot 14:30 uur. Volwassenen betalen 16,00 euro, kinderen (aan de kassa) 9,00 euro. Kaarten zijn te verkrijgen bij de bestuursleden. Graag tot dan!

foto van BBQ Open Vld Zwalm. link naar artikel

Paasontbijt Open Vld Dames Zwalm

Iedereen is van harte welkom op het Paasontbijt van Open 
VLD Dames Zwalm op zondag 21 april 2019. Doorlopend buffet vanaf 08h00 tot 11h00. Men kan ook komen afhalen.

foto van Paasontbijt Open Vld Dames Zwalm

Open brief aan de nieuwe meerderheid.

Hieronder de volledige tekst van de brief die Johan De Bleecker afgelopen gemeenteraad voorlas.

foto van Open brief aan de nieuwe meerderheid.

Maak kennis met de nieuwe gemeenteraadsleden van Open Vld Zwalm.

Maak kennis met onze negen verkozen leden in de Zwalmse gemeenteraad: Johan De Bleecker, Jozef Van den Bulcke, Guido De Temmerman, Pascale Adriaens, Matthijs Verschraegen, Angélique De Clercq, Mario Baert, Werner Baudewijn en Johan Duprez. 

Ook in het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst hebben we drie mandatarissen: Monique De Waele, Chris Kesteleyn en Marleen Mornie.

Dank aan iedereen die ons mede dit fantastische resultaat bezorgde. #zwalm #openvldzwalm #gewoondoen

 
 
 
 
 
 
 
 
foto van Maak kennis met de nieuwe gemeenteraadsleden van Open Vld Zwalm.

Nieuwjaarsreceptie Open Vld Zwalm.

Op zondag 13 januari 2019 organiseert Open Vld Zwalm haar jaarlijkse nieuwjaarsreceptie. Tussen 10:30 en 13:30 uur kunnen leden en sympatisanten samen met het bestuur en de mandatarissen in De Zwalmparel klinken op een gezond en voorspoedig nieuw jaar. 

Jij komt toch ook? 

foto van Nieuwjaarsreceptie Open Vld Zwalm.

Zalig Kerstfeest en een voorspoedig nieuw jaar.

Het bestuur en de mandatarissen van Open Vld Zwalm wensen u en uw naasten een fijne Kerst en een voorspoedig, gelukkig en vooral gezond 2019 toe!

foto van Zalig Kerstfeest en een voorspoedig nieuw jaar.

Jong Vld Zwalm.

Jong Vld Zwalm. - Een nieuwe jongerenvereniging voor Zwalm.

Jong Vld Zwalm is opnieuw een feit. Met een groepje dynamische jongeren willen we graag op een ludieke manier de Zwalmse jeugd warm maken om op een spontane manier maatschappijkritisch in het leven te staan. Weldra hoor je meer over onze activiteiten en onze werking.

Interesse om onze groep te vervoegen? Neem dan zeker contact op met Angélique De Clercq (angeliquedc92@gmail.com). Van harte welkom! Geef je ook een like aan onze Facebookpagina?

Angélique De Clercq en Matthijs Verschraegen.

foto van Jong Vld Zwalm. link naar artikel

NIEUWE TWIET IN DE ZWALMSE BRIEVENBUSSEN.

Beste Zwalmenaar

Vandaag viel onze nieuwe Twiet bij u in de bus.

Extra informatie betreffende de door ons geplande projecten vindt u weldra hier op onze website.

Veel leesplezier!

 

foto van NIEUWE TWIET IN DE ZWALMSE BRIEVENBUSSEN. link naar artikel

2.352 KEER BEDANKT! - UITSLAGEN GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN ZWALM 14 OKTOBER 2018.

Open Vld Zwalm.

  Plaats Naam Voorkeurstemmen Verkozene Opvolger 
1

DE BLEECKER Johan

1.101 1 -
19

VAN DEN BULCKE Jozef

756 3 -
5

DE TEMMERMAN Guido

721 4 -
2

ADRIAENS Pascale

623 2 -
7

VERSCHRAEGEN Matthijs

512 5 -
10

DE CLERCQ Angélique

436 6 -
17

BAERT Mario

425 7 -
3

BAUDEWIJN Werner

408 8 -
13

DUPREZ Jo

389 9 -
4

DE WAELE Monique

370 - 1
9

KESTELEYN Chris

370 - 2
18

MORNIE Marleen

370 - 3
11

DHONDT Teun

350 - 4
15

VERBRUGGEN Delfine

350 - 5
6

DIJST Jessica

335 - 6
12

DEPANDELAERE Wouter

293 - 7
8

WAMBACQ Lilianne

215 - 8
14

DE CAUWER Hilde

214 - 9
16

DE VOS Marina

210 - 10
foto van 2.352 KEER BEDANKT! - UITSLAGEN GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN ZWALM 14 OKTOBER 2018.

Open Vld Zwalm bedankt al zijn kiezers!

Open Vld Zwalm bedankt al zijn kiezers!

Open Vld blijft de grootste partij en is door u, beste kiezer, bevestigd in haar rol: de partij die dé hoofdrol moet spelen in het bestuur van Zwalm.

Onze lijsttrekker Johan De Bleecker haalt de meeste stemmen in Zwalm! Het is duidelijk dat Open Vld Zwalm, als grootste partij én met een lijsttrekker die de meeste stemmen haalt, de burgemeester wil leveren.

We danken al onze kiezers, al onze sympathisanten, al onze kandidaten en iedereen die zich de voorbije weken en maanden, maar ook de voorbije jaren heeft ingezet, voor Zwalm, voor Open Vld.

Tenslotte wensen wij ook de kandidaten van de andere lijsten te feliciteren. Ze hebben allen hard gewerkt.

De voorzitter, Jo Duprez
De lijsttrekker, Johan De Bleecker

er was geen foto beschikbaar

Ons partijprogramma verscheen in de nieuwe Twiet!

Ons partijprogramma viel deze week bij u, de Zwalmse kiezer, in de bus !

Hieronder kunt u rustig onze standpunten herlezen. Wij streven verder naar een duurzame, dynamische en digitale gemeente. Open Vld Zwalm staat met haar ploeg garant voor een realistisch en financieel haalbaar beleid. Geen loze beloftes, maar... gewoon doen. U kunt de uitgebreidere versie van ons programma herlezen op onze website. Denkt u aan ons op zondag 14 oktober a.s.?

http://www.openvldzwalm.be/programma

foto van Ons partijprogramma verscheen in de nieuwe Twiet! link naar artikel

Nieuwe Twiet! is een feit.

Klik op onderstaande link om ons laatste nummer van Twiet! te doorbladeren. In dit nummer lijstten we even kort onze realisaties op. 

 

foto van Nieuwe Twiet! is een feit. link naar artikel

Een programma, gericht op verkeersveiligheid.

DUURZAAM, DYNAMISCH en DIGITAAL.

Op deze drie kernwoorden zet Open Vld Zwalm in voor de komende legislatuur.

VERKEERSVEILIGHEID. 
We werken verder aan de aanpak van de verkeersveiligheid en de mobiliteitsproblematiek in de gemeente, in overleg met de officiële organen. Onze aandacht gaat naar het creëren van een veilige mobiliteit voor de zwakke weggebruikers, naar een vlotte mobiliteit voor de Zwalmenaar, én naar de directe aanpak van verkeersagressie, sluipverkeer en andere problemen die door de Zwalmenaar als dusdanig worden ervaren. Hiertoe gaan we ook na of specifieke samenwerkingsstructuren met andere gemeenten, waardevol kunnen zijn.

Benieuwd naar ons volledige programma? Klik gerust op onderstaande link.

foto van Een programma, gericht op verkeersveiligheid.

Een programma, gericht op de Zwalmse jeugd.

DUURZAAM, DYNAMISCH en DIGITAAL.

Op deze drie kernwoorden zet Open Vld Zwalm in voor de komende legislatuur.

JEUGD. Afgelopen legislatuur hebben we echt ons best gedaan om de wensen van de Zwalmse jeugd in te willigen. We denken aan het speelplein, we denken aan de steun voor het nieuwbouwproject van Chiro en Scouts, we denken aan de steun voor SK Munkzwalm en WIK Boekel, we denken aan de studieruimte voor de blokkende jeugd en we denken aan nog zoveel meer. Deze tendens willen we verderzetten de komende legislatuur.

Onze jeugd wensen we actief te bevragen én te betrekken wat hun noden betreft. Verdere investeringen in ontspannings- en sportvoorzieningen zullen worden uitgevoerd binnen de zienswijze dat deze een veelheid aan oplossingen kunnen aanreiken: mentale en geestelijke gezondheid, ontspanning, het voorkomen van kleine criminaliteit en versterken van het veiligheidsgevoel, enzovoort.

Benieuwd naar ons volledige programma? Klik gerust op onderstaande link.

http://www.openvldzwalm.be/programma

foto van Een programma, gericht op de Zwalmse jeugd.

Partijprogramma Open Vld Zwalm.

Bent u ook benieuwd naar onze toekomstvisie voor Zwalm? Vanaf heden kunt u het partijprogramma raadplegen waar Open vld Zwalm de komende zes jaar wil mee uitpakken. Dit programma kwam niet zomaar tot stand. Vele actoren werkten er aan mee en vele insteken komen erin aan bod. De krachtlijnen zijn samen te vatten in drie kernwoorden; we zetten in voor een duurzame, dynamische en digitale gemeente. Om dit te realiseren hebben we tien grote werven uitgewerkt. Tien grote punten waarmee we deze agenda kunnen realiseren de komende legislatuur. 

U vindt alles terug over deze punten in ons partijprogramma, via onderstaande link, via Facebook en in ons partijblad "Twiet".

http://www.openvldzwalm.be/programma 

foto van Partijprogramma Open Vld Zwalm. link naar artikel

Nieuwe website.

De nieuwe website van Open Vld Zwalm is een feit! Via deze vernieuwde en hedendaagse weg willen wij u, de Zwalmenaar, op de hoogte houden van onze activiteiten. 

Op 14 oktober a.s. zijn het gemeenteraadsverkiezingen. Deze website kadert in het bredere gamma aan mogelijkheden die we benutten om de Zwalmse kiezer te informeren over onze realisaties van de afgelopen zes jaren, over ons partijprogramma (gericht op een duurzame, dynamische en digitale gemeente) en last but not least: over onze 19 prachtige kandidaten. 

Uiteraard blijven we ook onze klassieke wegen, zoals onze Twiet, gebruiken om u verder te informeren.

De link naar onze nieuwe website is de volgende: http://www.openvldzwalm.be .

 

foto van Nieuwe website. link naar artikel